Project R-666

Titel

Steunpunt Milieu en Gezondheid.

Abstract

Het Steunpunt heeft als missie om via wetenschappelijk onderzoek de impact van milieu op de gezondheid van de Vlaamse bevolking na te gaan. Hierbij worden volgende onderzoeksdomeinen uitgebouwd: beleidsondersteuning, ontwikkeling van beleidsinstrumenten, surveillance en biomonitoring, toegepast milieu- en gezondheidsonderzoek, sociaal en gezondheidseconomisch onderzoek en methodologie-ontwikkeling.

Periode

01 oktober 2001 - 31 december 2006