Project R-736

Titel

Modellering van hiërarchische gegevens met toepassing in toxicologie, surrogaatrespons en genetica.

Abstract

Dit onderzoeksvoorstel past in een breed interdisciplinair onderzoeksgebied en wil zich voornamelijk toespitsten op het modelleren van complexe hiërarchische datastructuren, die geen traditionele maximum likelihood (ML) technieken toelaten, en aandacht vragen voor het goed modelleren van de associatiestructuur. Klassieke parametrische en niet-parametrische modellen besteden hier minder aandacht aan. Zij concentreren zich hoofdzakelijk op marginale grootheden. In dit project willen we de nodige aandacht besteden aan een theoretisch raamkader voor betrouwbare inferentie voor dergelijke datastructuren. Het goed en flexibel modelleren van de associatiestructuren voor complexe hiërarchische modellen vormt de rode draad doorheen het onderzoeksproject. Drie belangrijke toepassingsgebieden worden hierbij betrokken: (1) de validatie van surrogaatresponsen in klinische studies, (2) genetische epidemiologie en (3) milieu en gezondheid.

Periode

01 oktober 2002 - 30 september 2005