Project R-946

Titel

Ontwikkeling van een methodologie voor de kwantitatieve beoordeling van zoönotische risico's in België toegepast op het model Salmonella bij varkens.

Abstract

Dit project beoogt een modulair en robuust systeem te ontwikkelen voor de kwantitatieve beoordeling voor zoönosen in de voedselketen. Hiertoe is een consortium opgezet bestaande uit onderzoekers uit het CODA, het Limburgs Universitair Centrum, het CLO-DVK, de Universiteit van Luik, de Universiteit van Gent en het WTV. Het risico beoordelingssysteem zal ontwikkeld worden op basis van de problematiek van salmonellose in de varkenssector en met Belgische of voor België relevante gegevens. Het project zal in eerste instantie gebruik maken van reeds beschreven methoden voor kwantitatieve risico-evaluatie om het systeem op te bouwen. Het project beoogt echter ook deze methoden kritisch te beoordelen met betrekking tot de onzekerheid en de variabiliteit van de geschatte risico's. Daarom wordt de impact van de kwaliteit van de informatiebronnen die gebruikt worden in een kwatitatieve risico-evaluatie op de risicoschatting onderzocht. Ook de mathematische en statistische modellen die bij een kwantitatieve risico-evaluatie worden gebruikt, worden onder de loep genomen en waar mogelijk verbeterd. Tenslotte wordt ook de validiteit van het risicobeoordelingssysteem onderzocht aan de hand van opnieuw verzamelde gegevens.

Periode

01 december 2004 - 30 november 2007