Project R-947

Titel

Flexibele wiskundige en statistische modellen voor microbiologische risicobeoordeling

Abstract

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen kent dit project toe aan het onderzoeksinstituut Censtat (promotor prof. dr. Helena Geys) voor de periode van 01.01.2005 tot 31.12.2008. Bij de risicobeoordeling van voedselveiligheid worden in hoofdzaak parametrische modellen gebruikt om de relatie te beschrijven tussen een respons variabele en tal van mogelijke verklarende variabelen. Het opzet van dit project is om deze mathematische modellen te toetsen aan de biologische plausibiliteit. Bovendien wordt een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd om de impact van het gebruik van verschillende parametrische en semi- en niet-parametrische alternatieve modellen te bestuderen.

Periode

01 januari 2005 - 31 december 2008