Project R-2742

Titel

Postdoc-beurs voor niet-EU-onderzoekers in het kader van het onderzoeksproject: "een gedetailleerde evaluatie van de gedragsstabiliteit van beslissingsregels in de context van transportgedrag (BELDAM)" (Onderzoek)

Abstract

In dit project zal onderzocht worden in welke mate gedragsbesluitregels (dit is het besluitmechanisme dat mensen aannemen bij het maken van transportgerelateerde beslissingen, b.v. de keuze van het vervoersmiddel) stabiel zijn, gebruik makend van de BELDAM gegevens. Ten gevolge van dit project zullen toekomstige resultaten betrouwbaarder zijn waardoor eveneens meer betrouwbare beleidsaanbevelingen gegeven kunnen worden.

Periode

01 maart 2011 - 29 februari 2012