Project R-2379

Titel

Maternale veneuze aanpassingsmechanismen in normale en pre-eclamptische zwangerschappen. (Onderzoek)

Abstract

Het doel van dit project is het bestuderen van de fysiologie van de venen in zwangere vrouwen met behulp van veilige en niet-invasieve technieken. Mijn hypothese is dat deze kennis zal helpen in het onderzoek van ernstige zwangerschapsziektes zoals pre-eclampsie. Zo rapporteerden we reeds zwangerschapsgebonden veranderingen in de venen van organen die vaak beschadigd worden in pre-eclampsie, nl. de nieren en lever. Deze weerspiegelen gekende evoluties van cardiovasculaire parameters. We observeerden verschillen tussen normale en pre-eclamptische zwangerschappen, en deze suggereren dat cardiovasculaire maladaptatie mechanismen een signifante rol spelen in deze aandoening. In dit project zullen deze associaties bestudeerd worden. Het tijdsinterval tussen het maternale ECG en Doppler flow zal geanalyseerd worden doorheen normale zwangerschap en in pre-eclampsie, in relatie met andere cardiovasculaire parameters (studie A). Het verband tussen dit tijdsinterval en veranderingen van plasma volume, slagvolume, hartminuutvolume en vasculaire weerstand zal in studie B geëxploreerd worden. De graad van veranderende vascularisatie in lever en nieren doorheen de zwangerschap zal kwantitatief worden bepaald (studie C). Pilootstudie D zal evalueren of deze informatie gebruikt kan worden in de preklinische predictie van pre-eclampsie. Deze resultaten zullen bijdragen tot een beter begrip van de maternale vasculaire fysiologie tijdens normale en pathologische zwangerschappen.

Periode

01 oktober 2010 - 30 september 2012