Project R-1997

Titel

Bedrijfsgerichte opvolging en analyse van risico in land- en tuinbouw (Onderzoek)

Abstract

De opdracht situeert zich binnen de onderzoekslijn 'environmental economics' van de vakgroep 'economics' van de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van de Universiteit Hasselt en binnen het Centrum voor Milieukunde. Risico als beslissingsfactor in een duurzame bedrijfsvoering is meer dan ooit actueel. Daarom zal binnen dit project in samenwerking met het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) een opvolgings- en analysesysteem voor risico ontwikkeld worden. Dit wetenschappelijk onderbouwd systeem op bedrijfsniveau dient de duurzaamheid van bedrijven te ondersteunen en concreet toepasbaar te zijn. Inhoud: Als gevolg van volatiele prijzen en toenemende kosten neemt het risico toe en de winstmarges af. Wat is het gevolg van de wijzigende marktomstandigheden op het bedrijfsrisico? Hoe wegen de nieuwe milieu-en diervriendelijke productiemethoden op rendement en risico? Hoe zit het met het financieel risico van het landbouwbedrijf? Een instrument om daadwerkelijk inzichten te verwerven in het veranderende risico ontbreekt echter. Zo'n instrument is noodzakelijk voor de diagnose van risico op landbouwbedrijven en de ondersteuning van bedrijfsbeslissingen naar meer duurzaamheid. Het moet rekening houden met de bedrijfseigen situatie en vlot toepasbaar zijn. De doelgroep zijn de land-en tuinbouwers, ongeacht de productierichting. Ook de sector van de dienstverlening en bedrijfsadvisering is belanghebbende partij, evenals de actoren van het extern risico-management.

Periode

01 oktober 2009 - 31 maart 2014