Project R-1358

Titel

Nike: duurzame logistiek (Onderzoek)

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut IMOB (UHasselt) en anderzijds Vrije Universiteit Hasselt. IMOB levert aan VUB de onderzoeksresultaten naar "Onderaannemingscontract in het kader van het project 'duurzame logistiek'" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Periode

15 september 2008 - 15 februari 2009