Project R-1362

Titel

BITS Fiestverkeerindidatoren: identificatie en harmonisatie van databronnen (Onderzoek)

Abstract

Aanvullende studie in het kader van de conventie (2004- 2007) tussen de Federale Regering dienst Mobiliteit en Vervoer en het Federaal Planbureau: uitbreiding tot de fietsverplaatsingen van de vervoersindicatoren. Om tegemoet te komen aan een onderbouw van maatregelen die een mogelijke verschuiving van de modal shift in de hand werken, in de richting van meer milieuvriendelijke transportmodi, werden reeds statistische indicatoren ontwikkeld die toepasbaar zijn op alle gebieden en op diverse transportmodi. Dat neemt niet weg dat deze indicatoren voor wat betreft de fiets gebaseerd zijn op een erg beperkte hoeveelheid data en dat de meetinstrumenten die op dit moment voor het fietsbeleid voorhanden zijn, helemaal niet voldoen. Het doel van dit project is om beterschap te brengen in deze situatie door: . de toegevoegde economische waarde van het fietsgebruik in te schatten; . het verzamelen van beschikbare gegevens mbt. fietsinfrastructuur; . het vaststellen van fietsbezit; . het aandeel van fietsverkeer te vergelijken met andere vervoerwijzen ((in de mate van het mogelijke, verfijningen van deze indicatoren volgens bepaalde variabele (bijvoorbeeld. de vervoerreden, de leeftijd, enz) zullen opgenomen worden)

Periode

01 oktober 2008 - 15 februari 2010