Project R-1445

Titel

MEBETA Methodes voor het inschatten van Belgisch verkeer naar het buitenland en van buitenlands verkeer naar België (Onderzoek)

Abstract

Het doel van dit project is een methodologie te ontwikkelen die het mogelijk maakt om het schatten van het Belgische verkeer in het buitenland en het buitenlandse verkeer in België mogelijk te maken. De resultaten moeten voor elk soort voertuig (auto's, vrachtwagens,..) gegeven worden. Daarnaast wordt de ontwikkelde methodologie eveneens toegepast om de statistieken van de laatste drie jaren (2005,2006 en 2007) te bepalen. Tijdens het eerste deel van het project zal bestudeerd worden hoe de andere Europese landen deze problematiek aanpakken. De studie van de methoden die zij gebruiken, zal eveneens op de vereiste gegevens betrekking moeten hebben. Aldus zal het mogelijk zijn om in een volgende etappe te evalueren of deze methoden in België kunnen toegepast worden in functie van de databanken die beschikbaar zijn. Daartoe zal de tweede etappe van het onderzoek bestaan uit een inventaris van de bronnen van relevante gegevens beschikbaar in België. Tijdens het derde deel van het project zullen beide inventarissen die resulteren uit de vorige etappes geconfronteerd worden. In functie van de gegevens beschikbaar in België zullen de onderzoekers bepalen welke schattingsmethoden in België kunnen toegepast worden. In de volgende etappe zullen de geselecteerde methodologieën op de Belgische gegevens toegepast worden en zullen de cijfers van 2005,2006 en 2007 worden berekend. Een vergelijking met de cijfers die in de andere landen zijn verkregen, zal noodzakelijk zijn.

Periode

01 oktober 2008 - 30 juni 2010