Project R-1794

Titel

Verkeersveiligheid in Aziatische landen: principes en benaderingen (Onderwijs)

Abstract

Verkeersveiligheid is een wereldwijd probleem, dat vooral in de ontwikkelingslanden groter wordt. Het aantal doden per 1.000.000 inwoners bedraagt er gemiddeld bijna het dubbele van het aantal in de geïndustrialiseerde landen. Doordat meestal sprake is van ernstige onderregistratie, is het werkelijke probleem veel groter. Aangezien het verkeersveiligheidsbeleid in de meeste ontwikkelingslanden nog in de kinderschoenen staat of nog niet is opgestart, is de bestaande kennis en ervaring ter plaatse eerder beperkt. Met het KOI 'Road safety in Asian countries: principles and approaches' wil IMOB lokale medewerkers opleiden zodat zijzelf een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Binnen de opleiding worden 3 fases onderscheiden: (1) probleemstelling, (2) probleemanalyse en (3) oplossingen. Fase 1 is een introductie op het thema verkeers(on)veiligheid. Hierin wordt de omvang van het probleem in de verschillende Aziatische landen geschetst. Ook wordt dieper ingegaan op het verzamelen van betrouwbare data. In fase 2 leren de deelnemers het probleem analyseren aan de hand van de conflictobservatietechniek, die speciaal ontwikkeld is voor niet-geïndustrialiseerde landen. De deelnemers leren deze methode toepassen in reële situaties en krijgen hierdoor beter inzicht in het verkeerssysteem. Daarnaast wordt ook de bijdrage en de rol van het gedrag bestudeerd. In fase 3 wordt een overzicht gegeven van mogelijke oplossingen en maatregelen voor het verbeteren van het verkeersveiligheidsbeleid. Deze oplossingen worden veelzijdig benaderd, namelijk vanuit educatie en sensibilisatie, infrastructuur en handhaving.

Periode

13 september 2009 - 26 september 2009