Project R-1835

Titel

Het verklaren van het gewijzigde activiteiten- en mobiliteitsgedrag van personen met Multiple Sclerose aan de hand van dynamische activiteitengebaseerde verplaatsingsmodellen, rekening houdend met persoonlijke beperkingen (Onderzoek)

Abstract

Personen met MS ervaren verminderde rijvaardigheid, mobiliteit en mogelijkheid om activiteiten uit te voeren, grotere afhankelijkheid met de sociale omgeving, o.w.v. fysieke, perceptuele, cognitieve persoonsbeperkingen. Volledige beslissingsprocessen worden gemodelleerd en verklaard die personen met een ziekte, specifiek MS, maken bij het ondernemen van verplaatsingen, rekening houdend met multi-dimensionale persoonsparameters. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dynamische activiteitengebaseerde verplaatsingsmodellen die voor een gegeven tijdskader voorspellen welke activiteiten waar uitgevoerd worden, wanneer, hoelang, met wie, met welke vervoerswijze, via welke route. Mobiliteitspatronen zijn het resultaat van een complex beslissingsproces waarbij individuen bepaalde doelstellingen trachten te bereiken om hun activiteiten te kunnen uitoefenen, rekening houdend met ruimtelijk-temporele en institutionele beperkingen. De modellen houden bovendien rekening met temporele afhankelijkheden o.w.v. leereffecten, zowel de lange-termijn dynamiek van een volledig levensverloop, als de korte-termijn dynamiek van het herplannen van activiteiten, bv. door verslechtering van de ziekte. Vervolgens kunnen beleidsmaatregelen gesimuleerd worden in Feathers, een agentgebaseerd microsimulatiemodel, om de effecten op het verplaatsingsgedrag van vervoersarme populaties te bekomen. Hierdoor kan bepaald worden hoe overheden hun mobiliteitsbeleid dynamisch kunnen laten inspelen op de noden van deze vervoersarmen. Ook wordt verwacht dat het model factoren zal identificeren waarop aangepaste revalidatieprogramma┌s kunnen voorgesteld worden, om zo het verplaatsingsgedrag opnieuw te optimaliseren.

Periode

01 oktober 2009 - 30 september 2011