Project R-1854

Titel

EFRO project: Moving Forward (Onderzoek)

Abstract

In dit project worden GSM┌s gebruikt voor de automatisering en digitalisering van data(verzameling) en het ontwikkelen van een GISgebaseerd internetplatform voor de visualisering van data voor vervoersplannen en bereikbaarheidskaarten. Er is al heel wat tijd geïnvesteerd in de kennisopbouw rond bereikbaarheidskaarten. Toch zijn er nog enkele belangrijke knelpunten. Wat betreft dataverzameling stellen we vast dat dit vaak een complex en tijdrovend proces is. Bovendien zijn de gegevens weinig gedigitaliseerd, wat het updaten van gegevens op snelle en eenvoudige manier onmogelijk maakt. Ook ontbreekt er vaak informatie of blijft de bereikbaarheidskaart beperkt tot de onmiddellijke omgeving van de locatie. Doordat bereikbaarheidskaarten ook vaak alleen in hard copy versie bestaan, stellen er zich ook problemen op het vlak van betrokkenheid en het bereik van de eindgebruikers. De activiteiten, die ondernomen worden om een oplossing te bieden aan deze problemen zijn: het gebruik van bestaande GSM-technologie, het digitaliseren van gegevens, het koppelen van relevante data(banken) aan de kaarten en het visualiseren van beikbaarheidskaarten in een webomgeving. IMOB is verantwoordelijk voor de afstemming tussen de GSM-technologie en de webomgeving en voor de ontwikkeling van het GISgebaseerd internetplatform. De projectpartners VSV, de provinciale mobiliteitspunten en Traject worden betrokken in het bepalen van de mogelijkheden en functionaliteiten waaraan de webomgeving moet voldoen. Daarnaast staan zij ook in voor de begeleiding van de doelgroepen tijdens de testfase en het verzamelen van best cases.

Periode

01 april 2009 - 31 maart 2011