Project R-1948

Titel

Fylogenie van de symbiotische taxa binnen de Neodalyellida (Platyhelminthes, Rhabdocoela), met inbegrip van aspecten van co-evolutie en cryptische biodiversiteit. (Onderzoek)

Abstract

Binnen het zeer soortenrijke taxon Platyhelminthes bestaat tevens een grote variatie aan levenswijzen. Naast de obligaat-parasitaire Neodermata vertonen meerdere taxa (Temnocephalida, Umagillidae, Graffillidae, Pterastericolidae) een symbiontische levenswijze. De drie laatstgenoemde vormen het onderwerp van mijn postdoc-project. Vermits over de fylogenetische relaties van deze taxa binnen de Rhabdocoela en hun interne fylogenie zeer weinig geweten is, zal ik tijdens mijn project moleculaire data verzamelen om deze relaties te ontrafelen. Hiervoor zullen zowel mitochondriale (16S rDNA) als nucleaire (18 en 28S rDNA) genen gebruikt en geanalyseerd worden m.b.v. verschillende methodes (parsimonie en Bayesiaanse technieken). Hiernaast zal ik het optreden van co-evolutie nagaan binnen de Pterastericolidae, waarvoor de fylogenetische relaties van zowel de symbionten als de gastheersoorten zullen bepaald worden. Om deze doelstellingen te realiseren is het in de eerste plaats belangrijk zo veel mogelijk soorten te verzamelen en het valt te verwachten dat tal van nieuwe en slecht gekende soorten verzameld zullen worden. Deze soorten zullen gedetailleerd beschreven worden aan de hand van lichtmicroscopie. Wanneer cryptische biodiversiteit vermoed wordt, zal tevens een meer moleculaire aanpak (op basis van COI, cyt b, ITS1, ITS2) gevolgd worden.

Periode

01 oktober 2009 - 30 september 2012