Project R-849

Titel

Contextgedreven aanpassing van mobiele services (CoDaMoS)

Abstract

De doelstelling van het CoDaMosproject is de ontwikkeling van innovatieve en generieke methoden en technieken om contextgedreven adaptatie van mobiele diensten mogelijk te maken. Deze adaptatie kan zich enerzijds situeren aan de aknt van de aanbieder van de diensten (software die aangepast wordt vooraleer deze geïnstalleerd wordt op een toestel), en anderzijds aan de kant van de gebruiker van de diensten (software die zich aanpast nadat deze afgeleverd werd).

Periode

01 oktober 2003 - 30 september 2007