Project R-1182

Titel

AMASS++

Abstract

De voornaamste doelstellingen van het AMASS++ project zijn: - het aligneren van equivalente content over documenten, media en talen heen; - het genereren van gestructureerde cross-mediale en cross-linguale samenvattingen. Als testcast wordt er gebruik gemaakt van nieuwsarchieven van Vlaamse en Engelstalige broadcoasters, echter de generische methoden die AMASS++ ontwikkelt, zullen bruikbaar zijn in talrijke applicaties van uiteenlopende domeinen zoals het biomedische, forensische, juridische en het culturele domein, in e-learning, corss-media advertising, e-business, ....

Periode

01 mei 2007 - 30 april 2011