Project R-2479

Titel

Het verbeteren van reistijdschatting in het kader van de congestieproblematiek door het in rekening brengen van menselijk beslissingsgedrag en netwerkdynamiek (Onderzoek)

Abstract

Files zijn een groot probleem in België. Ze veroorzaken een jaarlijks economisch verlies van ongeveer 114 miljoen euro. Het schatten van een betrouwbare reistijd kan problematisch zijn, zowel voor eindgebruikers als voor beleidsmakers. Een van de redenen hiervoor is dat huidige reistijdschattingen het menselijke beslissingsgedrag in geval van congestie onvoldoende in rekening brengen, hoewel het een duidelijke impact heeft. Een tweede reden is dat congestie niet statisch is aangezien het wegennet een dynamisch en stochastisch systeem is. Als een methodologie kan worden ontwikkeld die in staat is beide aspecten in rekening te brengen en de reistijd op een meer betrouwbare manier te voorspellen, is het mogelijk om zowel structurele als incidentele filelocaties te bepalen en hun overeenkomstige tijdverliesprofielen te kwantificeren, hetgeen voordelig is voor zowel eindgebruikers als beleidsmakers. Een geschikte manier om systemen in staat van congestie te beschrijven is het gebruik van microsimulatiemodellen die het gedrag van individuele beslissers en de interactie tussen het systeemniveau en het individu schetsen. Het model is in staat bepaalde eenvoudige vormen van beslissingsgedrag in rekening te brengen, maar het is momenteel zeker nog niet in staat rekening te houden met gedragsaanpassingen in geval van congestie.

Periode

01 oktober 2010 - 30 september 2014