Project R-1427

Titel

RITCHIE: een kenniscentrum voor mobiele ICT toepassingen binnen de erfgoed- en cultuurtoeristische sector. (Onderzoek)

Abstract

De UHasselt, Het Provinciaal Gallo-Romeins Museum en de Provincie Limburg werken samen aan het EFRO-project 'RITCHIE'. RITCHIE wil een open demonstratie- en kenniscentrum voor mobiele ICT-toepassingen uitbouwen voor de erfgoedsector en het cultuurtoerisme. Via dit kenniscentrum worden potentiële aanbieders geïnformeerd over de diverse aspecten die van belang zijn voor een mobiele ICT-toepassing voor de ontsluiting van erfgoed. Mobiliteit, sociale interactie, personalisatie en lokalisatie vormen de krachtlijnen in dit kennisdomein. Het project vloeit voort uit het onderzoeksproject Archie (mei 2005 - augustus 2008). Uit contacten met de ruime erfgoed- en cultuurtoeristische sector, naar aanleiding van het Archieproject (R-0981), blijkt de nood aan advies over inzet en bruikbaarheid van mobiele ICT-toepassingen en een goede afstemming van dergelijke technologieën op de doelomgeving.

Periode

01 september 2008 - 30 november 2010