Project R-1947

Titel

De invloed van meervoudige identiteiten van bestuurders op de werkingsprocessen en taakeffectiviteit van de raad van bestuur in familiebedrijven. (Onderzoek)

Abstract

Onderzoek naar raden van bestuur wordt traditioneel gedomineerd door modellen die de samenstelling van de raad van bestuur linken aan ondernemingsprestaties en de werking van die raad als een black box beschouwen. Nochtans geven empirische studies weinig significante verbanden aan tussen de samenstelling van de raad en ondernemingsprestaties. Daarom bestudeert dit project de relatie tussen processen en gedragingen binnen de raad van bestuur en haar effectiviteit in de context van familiebedrijven. Concreet onderzoeken we de invloed van meervoudige identiteiten van bestuurders op de werkingsprocessen en taakprestaties van de raad van bestuur in familiebedrijven. Familiebedrijven hebben een specifieke context omwille van het samen bestaan van het bedrijfsysteem en het familiesysteem waardoor zowel bedrijfsidentiteiten als familiale identiteiten worden gegenereerd. In het eerste deel van het project wordt een conceptueel model gecreëerd dat in het tweede deel van het project empirisch zal getest worden met modererende en mediërende regressiemodellen. Dit project is één van de eerste die de relatie tussen meervoudige identificatie van bestuurders en taakprestatie van de raad van bestuur onderzoekt.

Periode

01 oktober 2009 - 30 september 2011