Project R-319

Titel

Kwantificatie van uitharding bij harsen. Een correlatiestudie tussen moleculaire structuur en moleculaire dynamica met vaste stof NMR technieken.

Abstract

Het doel van dit werk is drieledig: (i) in eerste instantie zullen laag-moleculaire PF- en PU-prepolymeren met kwantitatieve vloeistof 13C-NMR structureel gekarakteriseerd worden. (ii) Met vaste stof hoge resolutie 13C-NMR techniek wordt vervolgens de moleculaire structuur en moleculaire dynamica kwantitatief in functie van het uithardingsproces gevolgd. (iii) Tot slot beogen we een correlatie te leggen tussen de moleculaire dynamica gemeten met 13C vaste stof en met 1H wideline NMR en de moleculaire structuurinformatie.

Periode

01 oktober 1998 - 30 september 2002