Project R-845

Titel

Studie naar de oorzaken van neerslagvorming bij elektrische designradiatoren.

Abstract

In een eerste deelonderzoek worden zowel het neerslag als de originele vloeistof ter beschikking gesteld voor een grondige karakterisatie. Na een geschikte staalvoorbereiding worden een aantal complementaire analysetechnieken (TGA, FT-IR, XRF, GC-MS) toegepast om zowel analysegegevens te verzamelen over het neerslag als de samenstelling van de toegepaste vloeistof. In het tweede deelonderzoek wordt een electrische radiator, die ruim een jaar in bedrijf is geweest en die het gebrek vertoont, ter beschikking gesteld. Het neerslag en de vloeistof worden hierbij gerecupereerd alsook de electrische weerstand. De respectievelijke stalen worden opnieuw onderworpen aan een grondige analyse met een aantal complementaire analysetechnieken. Het doel van deze analyse is om zowel de gebruikte vloeistof als het neerslag als zodanig te kunnen analyseren zonder dat de samenstalling te veel verandert in functie van de tijd, contact met lucht, ... In het derde deelonderzoek worden een aantal simulatieproeven uitgevoerd waarbij een neerslagvorming optreedt of niet. Het eventueel gevormde neerslag wordt vervolgens geanalyseerd waarbij de analyse gegevens getoetst worden aan de resultaten van de eerste twee deelonderzoeken. Het doel van dit onderzoek is om de werkhypothese van neerslagvrming experimenteel te bevestigen teneinde preventieve maatregelen te kunnen formuleren.

Periode

01 december 2003 - 30 juni 2004