Project R-1381

Titel

BOF doctoraat: Sulphur and organic sulphur compounds study of low rank coal's biodesulphurization.

Abstract

De onderzoeksraad heeft op 25 augustus 2008 unaniem de aanvraag voor bilaterale samenwerking met de Bulgarian Academy of Science goedgekeurd. Het betreft de aanvraag voor een gezamenlijk doctoraat in de wetenschappen, chemie voor emvr. Lenia-Nezaet de Brito Gonsalvesh-Musakova met als titel 'Sulphur and organic sulphur compounds study of low rank coal's biodesulphurization.' De promotor van dit doctoraat is Prof. Stefan Marinov (Laboratory of Solid Fuel, Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science) en Prof. Jan Yperman, met co-promotor Prof. Robert Carleer.

Periode

01 oktober 2008 - 31 maart 2010