Project R-1324

Titel

Waarde voor de klant: meting, creatie en communicatie (Onderzoek)

Abstract

Met customer value bedoelen we de afweging (trade-off) die de klant maakt tussen de voordelen (benefits) en de kosten (sacrifices) die een product of dienst met zich meebrengt. Het belang van verder wetenschappelijk onderzoek naar dit concept bestaat erin dat customer value wordt gezien als de sleutel tot het verkrijgen en behouden van een concurrentievoordeel. Hoewel het onderzoeksgebied van customer value erg breed is, focussen we in ons onderzoek op de volgende drie met elkaar verbonden onderzoeksdoelen: ┘ Het ontwikkelen van een betere meetmethode voor customer value (measuring customer value) ┘ Het verkrijgen van inzicht in de rol van de werknemer-klant interactie in customer value creatie (creating customer value) ┘ Het optimaal communiceren van customer value (communicating customer value)

Periode

01 oktober 2008 - 30 september 2010