Project R-2638

Titel

Plant- en bacterie-gestimuleerde sanering van verontreinigde bodems en (grond)water. (Onderzoek)

Abstract

Het IOF ondersteunt projecten die gericht zijn op de valorisatie van onderzoeksresultaten. De projecten moeten voldoen aan specifieke vereisten die verband houden met de betrachting om een wetenschappelijke vooruitgang/doorbraak dichter bij de marktomgeving te brengen. De middelen dienen aangewend te worden om de kloof te dichten tussen de resultaten van reeds uitgevoerd onderzoek en valorisatie in de vorm van verworven contractonderzoek, octrooien, licenties of spin-off bedrijven. IOF-projecten van het korte type hebben een projectduur van maximaal 1 jaar en betreffen doorgaans proof of concept-projecten, ad hoc onderzoeksbehoeften, vermarktingsinitiatieven, haalbaarheidsstudie, onderzoek ter ondersteuning van octrooiaanvraag, voorbereiding van een spin-off, e.d.

Periode

01 september 2010 - 31 augustus 2011