Project R-2907

Titel

GameHUB: Ontsluiting van game development expertise ten behoeve van starters en KMO's en ter voorbereiding van de realisatie van een game incubator in Genk. (Onderzoek)

Abstract

Het project GameHUB focust op de valorisatie van bestaande kennis op het vlak van de ontwikkeling van games en wil (startende) KMO's de nodige kennistools bieden om vernieuwende producten en/of diensten met economische meerwaarde te ontwikkelen. Het project focust op drie primaire doelstellingen: 1. Kennisdiffusie: De ontwikkeling van een kennisknooppunt, gekoppeld aan een extensieve, doelgroepgerichte disseminatiestrategie teneinde de ontwikkelde ICT kennis, alsook nieuwe ontwikkelingen, open te stellen t.a.v. (startende) KMO's. 2.Kennistoepassing: De valorisatie van kennis via de ontwikkeling van drie pilootcases in samenwerking met actoren uit de culturele, (bio-)medische en educatieve sectoren. Bij de ontwikkeling van deze pilots worden pre-starters, starters en bestaande ondernemers actief betrokken zodanig dat zij maximaal geconfronteerd worden met het aanbod inzake de expertise o.v.v. ICT-tools. 3. Kennisverwerking: De actieve betrokkenheid van de doelgroepen in een workshopwerking: empowerment door de verwerving van kennis voor een bedrijfseconomische realiteit en omzetting in vernieuwende producten en/of diensten.

Periode

01 april 2010 - 31 maart 2012