Project R-2434

Titel

Afstemmen van de functionele eigenschappen van nanodeeltjes en nanodraden.

Abstract

De aandacht van deze WOG zal toegespitst worden op nanodeeltjes en nanodraden uit metalen (bv. magnetisch en supergeleidend of metalen met verschillende chemische eigenschappen), halfgeleiders, dilektrica, koolstof en combinaties van deze materialen. Door het opsluiten van de elektrische ladingen en de magnetische spins zal een coherente controle van de kwantummechanische toestanden van de nanosystemen gerealiseerd worden, ten einde nieuwe functionele eigenschappen te induceren die kunnen aangewend worden voor diverse toepassingen. Hierbij ligt de nadruk niet langer op materialen met een welbepaalde, specifieke functionaliteit, maar wordt getracht om verschillende functionaliteiten samen te brengen in een enkel nanosyteem. Een recente ontwikkeling waarbij we o.a. willen aansluiten zijn de magneto-elektrische materialen, met een directe koppeling tussen de elektrische polarisatie en de magnetisatie, zodat bv. de magnetisatie kan gecontroleerd worden met behulp van een elektrisch veld. Meer algemeen zal getracht worden de multifunctionaliteit af te stemmen door controle van de samenstelling van de nanodeeltjes en nanodraden en door het creëren van specifieke grensvlakken door (i) de koppeling tussen deeltjes en draden te sturen en (ii) het oppervlak van de deeltjes te modificeren (i.h.b. chemisch en biochemisch functionaliseren en het induceren van een core-shell structuur).

Periode

01 januari 2009 - 31 december 2013