Project R-2687

Titel

Zaadendofyten: overbodig of onmisbaar bij de ontwikkeling van de plant? (Onderzoek)

Abstract

Endofyten zijn bacterieën die de interne weefsels van planten koloniseren zonder schade te veroorzaken aan hun gastheer. Een belangrijke subgroep zijn de zaad endofyten die al aanwezig zijn in het embryo van de plant. Recente studies suggereren dat zaden kunnen dienen als een vector voor voordelige bacteriën. Toch is zeer weinig geweten over de effecten van zaad endofyten op ontkieming en plant ontwikkeling. Resultaten verkregen met Nicotiana tabacum toonden aan dat zowel het aantal bebouwbare zaad endofyten als de ontkiemingscapaciteit dalen met toenemende zaad leeftijd. Ten eerst is het bestudeerd of verschillen in ontkieming en ontwikkeling kunnen worden gerelateerd aan verschillen in de zaad endofyt populatie. Om dit te onderzoeken, is de lengte van de verschillende groeistages van Arabidopsis thaliana vergeleken voor zaden van verschillende leeftijden. Dan zijn zaad endofyten geïsoleerd van zaden van verschillende leeftijden gekarakteriseerd voor hun productie van verbindingen of ander mechanismen betrokken in ontkieming en ontwikkeling. Gebaseerd op dit zijn zaad endofyten geselecteerd en gelabeld met groen fluorecerende eiwit om hun kolonisatiepatroon te observeren in de wortel gebruik makend van confocale microscopie. Uiteindelijk zijn dan de groei bevorderende eigenschappen van deze zaad endofyten bestudeerd in het model organisme Arabidopsis thaliana door het vergelijken van wortel groei, biomassa en eiwit expressie van geënte en niet-geënte planten.

Periode

01 oktober 2010 - 30 september 2015