Project R-2688

Titel

FWO aspirant project: Genetisch gemanipuleerde endofyten en hun potentieel om fytoremediatie van bodems verontreinigd met toxische explosieven te verbeteren (Onderzoek)

Abstract

De grote schaal productie en het gebruik van militaire explosieven (bv. TNT en RDX)heeft geleid tot een wereldwijde introductie van deze giftige verbindingen in het milieu. Fytoremediatie, een plant-bacterieën gebaseerde remediatie technologie is een veelbelovende methode voor de schoonmaak van bevuilde bodems en (grond)water. Aangezien explosieven heel weerspannig zijn, zal ik natuurlijke en genetisch aangelegde plant-geassocieerde bacteriën exploiteren, bekwaam om gedegradeerde explosieven, in associatie met planten om fytotoxciteit en fytoremediatie te verbeteren. De microbiële diversiteit en explosieven-degradatie capaciteit van bodem bacteriën, aanwezig op een militaire plaats, zal onderzocht worden. Plant-geassocieerde en bulk bodem bacteriën zullen onderzocht worden op hun capaciteit om explosieven te degraderen. Natuurlijk voorkomende gedegradeerde plant-geassocieerde stammen zullen verrijkt worden om hun potentieel om fytoremediatie te verbeteren, te evalueren. Als alternatief kunnen ze ook gebruikt worden samen met gedegradeerde bodem bacteriën als donor-stammen voor genetische bouwkunde, in welke een specifieke plant-endofyt een degradatie pad via natuurlijke gen transfer verkijgt. Fytotoxciteit en fytoremediatie experimenten gebruik makend van populieren en grassen, ingeënd met de natuurlijk gedegradeerde plant-geassocieerde bacteriën of de transconjugants, zullen uitgevoerd worden. Uiteindelijk zal een veldonderzoek opgezet wroden. Samengevat is dit onderzoek belangrijk om inzichten in de plant-bacteriën interacties in de verbetering van fytoremediatie te versterken aangezien dit een wereldwijd geaccepteerde remediatie strategy aan het worden is.

Periode

01 oktober 2010 - 30 september 2014