Project R-2686

Titel

De interpretatie van de Belgische Grondwet. Onderzoek naar de technieken om de grondwet te interpreteren en de autoriteiten die deze interpretatie kunnen doen (Onderzoek)

Abstract

De interpretatie van constitutionele bepalingen roepen bijzondere vragen op. Ten eerste, de specifieke functies van een grondwet maken een indiscriminatief gebruik van klassieke wettelijke interpretatie methodologie potentieel precair. Tot nu toe zijn gedetailleerde informatie en theorie virtueel niet bestaande voor de Belgische context. Het voorgestelde onderzoeksproject beoogt het vormen van een Belgische interpretatie methodologie. Om dit te doen, zal vergelijkend wettelijk onderzoek worden uitgevoerd om te kijken hoe liberale democratieën zoals Frankrijk, Duitsland en de V.S. omgaan met dit issue. Dan, om de Belgische praktijk in kaart te brengen, zal een kwalitatief onderzoek worden uitgevoerd op het bestaand gerechtelijk materiaal. Gelijkenissen en verschillen tussen buitenlandse en Belgische interpretatie praktijken kunnen dan worden geïdentificeerd en verklaard. Ten tweede zal de gerelateerde vraag betreffende welke autoriteit de macht zou moeten hebben om de conventionele bepalingen te interpreteren, worden beschouwd. In België wordt gerechtelijke constitutionele interpretatie uitgevoerd in een gedecentraliseerde context, het risico van inconsistencies en methodologische contradicties belichamend. Gelijkelijk, menselijk recht bepalingen maken in het algemeen een significant deel deel uit van zowel grondwettelijk en internationaal recht. De relatie tussen nationale en supranationale rechtsorders heeft de neiging om serieus te wegen op de interpretatiemarge van nationale rechters, zeker in Europa. Het bovenstaande zal resulteren in een doctorale thesis die bijdraagt to de ontwikkeling van een theorie in grondwettelijke interpretatie die past in België, en in de mate van het mogelijke, liberale democratieën in het algemeen.

Periode

01 oktober 2010 - 30 september 2014