Project R-2684

Titel

De integratie van monetaire randvoorwaarden in activiteitengebaseerde transportmodellen om de economische onzekerheid van lange termijn voorspellingen van de verkeersvraag in rekening te brengen. (Onderzoek)

Abstract

Het belang van het opnemen van monetaire beperkingen in moderne reisvraag modellen is herkend in de contekst van lange termijn mobiliteitsbeslissingen zoals residentiële locatie, job locatie en wagenbezit, maar de beperkingen zijn zelden geïncorporeerd in modellen die dag-tot-dag activiteiten voorspellen. Om dit te beëindigen zullen monetaire beperkingen die relevant zijn bij moderne reisvraag modellen geïdentificeerd worden door het analyseren van verschillende datasets die beschikbaar zijn binnen de onderzoeksgroep, en een methodology zal ontwikkeld worden om de geïdentificeerde beperkingen binnen de bestaande VEREN framework op te nemen. Naast het gebrek van dag-tot-dag monetaire beperkingen, richten huidige modellen zich vaak niet expliciet op de graad van onzekerheid in reisvoorspelling. Aangezien transportmodellen gebruikt worden om de waarschijnlijke gevolgen van verschillende beleidsmaatregelen zoals congestieheffing te voorspellen, is het dreigend voor besluitvorming om een schatting te hebben, niet alleen van de meest waarschijnlijke uitkomst, maar ook om de mogelijke omvang en variabiliteit van toekomstige transportvoorspellingen te kennen. Daarom zal in dit project de onzekerheid in reisvoorspelling expliciet in rekening worden genomen door het kwantificeren van zowel de onzekerheid te wijten aan het feit dat toekomstige waarden van verklarende variabelen onbekend zijn en de onzekerheid te wijten aan het gebruik van schattingen in plaats van echte waarden.

Periode

01 oktober 2010 - 30 september 2013