Project R-2266

Titel

Studie van de rol van nieuwe kandidaat autoantigenen in Multiple Sclerosis (Onderzoek)

Abstract

In deze studie worden de biologische eigenschappen van SPAG16 en de relevantie van dit nieuwe kandidaat antigen in het ziekteproces van MS bestudeerd. In de eerste sectie wordt bepaald waar het SPAG16 eiwit tot expressie komt en hoe de expressie in de hersenen verschilt tussen gezonde controles en MS-patiënten. In het tweede onderdeel wordt de antilichaamrespons tegen recombinant SPAG16 verder gekarakteriseerd in serum/CSV van MS-patiënten en verschillende controlegroepen. Ten slotte wordt nagegaan hoe de T-celreactiviteit tegen SPAG16 en enkele SPAG16-afgeleide peptiden verschilt in MS-patiënten versus gezonde controles.

Periode

01 januari 2010 - 31 december 2013