Project R-2435

Titel

Organext: ' Nanomaterialen en innovatieve depositietechnieken voor nieuwe generatie opto-elektronische toepassingen en dunne-film zonnecellen'. (Onderzoek)

Abstract

De algemene doelstelling van het ORGANEXT-project is het oprichten van een aangepaste kennisinfrastructuur en gecoördineerde, interdisciplinaire ORGANEXT cluster, bestaande uit industriële partners (KMOs en grote bedrijven), beleidsmakers en kennisinstellingen, om de Euregio Maas-Rijn te stimuleren in een verdere ontwikkeling tot een toptechnologische regio in het gebied van organische opto-elektronica en zonnecellen. Dit platform zal aangedreven worden door een kern van top-niveau onderzoekscentra uit de Euregio Maas-Rijn, Eindhoven en Leuven met gerenommeerde expertise in het domein van nanotechnologie, nieuwe materialen, zonnecellen en economische analyse/valorisatie. Het project beoogt kennisoverdracht en nauwe samenwerking omtrent de verschillende technologie- en economie-gerelateerde aspecten van de waarde-keten voor organische opto-elektronica en zonnecellen : nanomaterialen, depositietechnieken, een Euregio Nanomaterialen Analyse lab en de productie en integratie van demonstratoren.

Periode

01 januari 2010 - 31 augustus 2014