Project R-3320

Titel

DATA SIM: Data Science voor het simuleren van het tijdperk van de elektronische voertuigen (Onderzoek)

Abstract

DATASIM is gericht op het verstrekken van een volledig nieuwe en zeer gedetailleerde spatio-temporerle microsimulatie methodologie die is gebaseerd op de enorme hoeveelheden grote data van verschillende soorten en uit verschillende bronnen, met als doel om de gedetailleerde landelijke gevolgen van een massale omschakeling naar EV aan te pakken, gezien het vervlochten karakter van mobiliteit en elektriciteitsdistributienetwerken. Terwijl de toenemende beschikbaarheid van grote data over menselijke activiteiten radicaal nieuwe manieren aanbiedt om het sociale en ecologische universum te begrijpen, is het onze ambitie om binnen dit project deze informatie aan te vullen met gedragsmatige rijke data om de algemene kennis te vergroten. In termen van onderlinge afhankelijkheid, maakt de geavanceerde geïntegreerde methodologische omgeving die we voorstellen het mogelijk om meer realistische en consistente verbanden te leggen tussen verplaatsingskeuzes die gemaakt worden door individuen in de loop van een dag dan conventionele modellen, gegeven het doel om miljoenen individuele agents te simuleren, elk met hun gedetailleerde voorspelling van ieder activiteit-verplaatsingsschema, verschillende types van activiteiten, duratie van de verplaatsing en verplaatsingsreeksen. Belangrijke doorbraken kunnen verkregen worden uit het project die leiden tot nieuwe dimensies van gebruik, die elk dicht aanleunen bij de mijlpalen die werden uitgezet in de 'European Industry Roadmap for Electrification of Road Transport from today till 2020'. Tenslotte hebben vele wetenschappers al gewezen op het feit dat het niet alleen het doel is van sociale wetenschappen om te begrijpen hoe mensen zich gedragen in grote groepen, maar om ook te begrijpen wat individuen motiveert om zich zo te gedragen. Dit fundamentele inzicht dat kan verkregen worden via dit project, is een stap in de richting van de oplossing van de belangrijke uitdaging waar we voor staan in onze samenleving, en het kan ons helpen op de langere termijn om een impact te hebben op het totale en bredere maatschappelijk welzijn.

Periode

01 september 2011 - 31 augustus 2014