Project R-3391

Titel

KOI 2011 Verkeersveiligheid in Azië en Latijns America: theorie en aanpak (Onderwijs)

Abstract

Verkeersonveiligheid is een wereldwijd probleem, dat vooral in de ontwikkelingslanden groter wordt. Aangezien het verkeersveiligheidsbeleid in de meeste ontwikkelingslanden nog niet lang een aandachtspunt is, is de bestaande kennis en ervaring ter plaatse eerder beperkt. Initiatieven zoals kortlopende opleidingen zijn dus zeker noodzakelijk om hierin verandering te brengen. De specifieke doelstellingen van dit kort opleidingsinitiatief zijn tweeledig. Enerzijds moet de opleiding ertoe bijdragen dat de deelnemers zich bewust zijn van de ernst van het verkeersveiligheidsprobleem in hun land. Vaak is dit probleem onderschat omwille van de onderregistratie van het aantal ongevallen en slachtoffers. De deelnemers leren de verkeersonveiligheid en verkeerssituaties in eigen land in kaart te brengen en op waarde te schatten. Anderzijds is het de bedoeling om de deelnemers kennis, inzichten en vaardigheden over verkeersveiligheid aan te leren zodat zij in de toekomst verder kunnen werken aan het opstarten en/of verder uitbouwen van verkeersveiligheidsprojecten. De aangeleerde kennis en vaardigheden zijn specifiek aangepast aan de noden en behoeftes van de Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2011