Project R-2268

Titel

Onderzoek naar functionele fietsverplaatsingen in Limburg - een stand van zaken van de fietsverplaatsingen, fietsinfrastructuur en de randvoorwaarden (Onderzoek)

Abstract

De opdrachtgever stelt zich tot doel het aandeel van de functionele fietsverplaatsingen in de modal split van de Limburgers gevoelig te verhogen. Om de leefbaarheid en de mobiliteit optimaal uit te bouwen, wenst de opdrachtgever een geïntegreerd fietsbeleid uit te voeren, onder de noemer 'Velodroom', met als centrale doelstelling van Velodroom de functionele fietsverplaatsingen te verhogen. Om dit geïntegreerd beleid te kunnen ontwikkelen, wenst de opdrachtgever een nulmeting te doen van het huidige fietsaanbod en fietsgebruik. Deze nulmeting fungeert zowel als een instrument om het ontwikkelde beleid te toetsen en bij te sturen, alsook om een zicht te krijgen op de thema's die extra inspanning verwachten. Er werd door de opdrachtgever gekozen om de toeristische fietsverplaatsingen niet in rekening te brengen. De volgende functionele fietsverplaatsingen dienen onderzocht te worden: woon-werk, woon-school en woon-winkelverplaatsingen alsook de zogenaamde vrijetijdsverplaatsingen. Hieronder verstaan we de doelgerichte verplaatsingen die in onze vrije tijd met de fiets gemaakt worden: bezoek aan familie, bibliotheek, theaterbezoek, e.d.

Periode

15 december 2008 - 28 februari 2010