Project R-2567

Titel

Flash pyrolyse van biomassa gecontamineerd met zware metalen: studie naar energetische en chemische valorisatiemogelijkheden van de pyrolyseproducten.

Abstract

De bottleneck voor het toepassen van fytoremediatie is het ontstaan van grote hoeveelheden gecontamineerde biomassa, niet geschikt voor verder gebruik. Een mogelijke valorisatiemethode is pyrolyse. Via pyrolyse wordt voor fundamenteel onderzoek in een labreactor de geoogste biomassa, aangerijkt met zware metalen, in een zuurstof arme atmosfeer snel en kort verhit. Hierdoor wordt er in hoofdzaak drie krakingsproducten gevormd: char, olie en gas. Door de pyrolysetemperatuur relatief laag te houden blijken de zware metalen hoofdzakelijk terug gevonden te worden in de charfractie. Hierdoor treedt er een aanzienlijke verdere aanrijking aan zware metalen op waardoor een recyclage ervan overweegbaar wordt. Anderzijds worden twee andere pyrolyse producten gevormd die daardoor gemakkelijk verder gevaloriseerd kunnen worden: als energiemateriaal of als chemische feedstock. Dit onderzoek omhelst dus het bestuderen, karakteriseren en valoriseren van al deze pyrolyseproducten.

Periode

01 januari 2006 - 31 december 2009