Project R-2803

Titel

Neurologische effecten in association met in utero en blootstelling tijdens de eerste levensjaren aan fijne stofdeeltjes. (Onderzoek)

Abstract

Cardiorespiratoire effecten en mechanismen van luchtverontreiniging door fijne stofdeeltjes zijn grondig onderzocht.integenstelling tot neurologische effecten. In dit voorstel bestuderen we in een geboortecohort neurocognitieve effecten en blootstelling aan luchtvervuiling tijdens verschillende periode in het leven. In deze studie nemen we de invloed van andere polluenten waaronder toxische metalen en PCB's mee in beschouwing samen met mogelijke effectmodificatoren zoals moeder IQ, sociaal economische status en de inname van essentiële vetzuren. Ten tweede bestuderen we de genexpressie van genen die een rol spelen in de neurologische ontwikkeling en ontsteking van de witte bloedcellen RNA en placentaweefsel RNA aan verontreinigende stoffen in navelstrengbloed en schatten blootstelling aan fijne zwevende luchtvervuiling te meten tijdens de zwangerschap. Dit onderzoek leidt tot het beter begrijpen van de impact van luchtverontreiniging tijdens een gevoelige periode in het leven.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2014