Project R-2807

Titel

FWO onderzoeksproject: Karakterisatie van nieuwe autoantilichaam-targets in reumatoïde artritis (Onderzoek)

Abstract

Binnen het Biomedisch Onderzoeksinstituut (BIOMED) werden nieuwe autoantilichaam merkers voor reumatoïde artritis (RA) geïdentificeerd met behulp van serologische antigen selectie (SAS). Het doel van dit project is de verdere karakterisatie van de meest belovende autoantilichamen en hun corresponderend antigen. Dit zal meer inzicht verschaffen in de biologische relevantie van de autoantilichamen in het onderliggende ziekteproces van RA. Er zal voornamelijk gefocust worden op de autoantilichamen die enerzijds de hoogste sensitiviteit vertonen in RA en anderzijds terug te vinden zijn in RA-patiënten die seronegatief zijn voor de twee merkers die momenteel in de diagnostiek gebruikt worden: reumafactor en antilichamen gericht tegen cyclische citrullineerde peptiden. Voor vele kandidaat autoantilichamen is het corresponderende in vivo antigen target niet gekend omdat het om zogenaamde 'mimotopen' gaat: epitopen die de structuur van het echte in vivo antigen nabootsen. Aan de hand van immunohistochemische en proteomics technieken zal de identiteit en weefselexpressie van deze mimotopen achterhaald worden. Ten slotte zullen ook de effecten van RA autoantilichamen bestudeerd worden in een diermodel voor RA: collageen-geïnduceerde artritis (CIA). Preliminaire experimenten in dit diermodel hebben reeds aangetoond dat passieve transfer van antilichamen gericht tegen UH-RA.21 een significante verergering van de ziekte tot gevolg had. In dit project zal de biologische, artritogene en mogelijk causale rol van deze autoantilichamen in vivo verder bestudeerd worden. Het bestuderen van ziektemerkers in RA draagt bij tot een goede kennis van de onderliggende pathogenese van RA, noodzakelijk om nieuwe therapeutische targets te identificeren.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2014