Project R-2863

Titel

Greenland: Gematigde sanering van door spoorelementen verontreinigde grond (Onderzoek)

Abstract

Gentle remediation opties (GRO) omvatten verschillende (meestal plantaardige) benaderingen om door spoorelement verontreinigde bodems te saneren tegen lage kosten en dit zonder significant negatieve gevolgen voor het milieu. Hoewel g.r.o. bestaat uit zeer innovatieve en efficiënte technologieën, zijn ze nog steeds niet op grote schaal gebruikt als praktische site oplossing omwille van verschillende belemmeringsredenen voor de toepassing van g.r.o. als praktische oplossing. Greenland levert zachte sanering opties (fytoremediatie, in situ stabilisatie) op bij praktische toepassing en lost de laatste problemen ,bestaande uit nog steeds grote belemmeringsredenen, op. De belangrijkste doelstellingen zijn: 1. de saneringsefficiëntie testen en succes boeken in pilot-field case studies 2. het ontwikkelen van een toolkit om de saneringsvoortgang en doelstellingen te kwantificeren (geen totaal, maar "biologisch beschikbare 'sporenelement fracties) 3. testen van verschillende technologieën van biomassa valorisatie (verbranding, vergassing, de productie van biodiesel, etc.) 4. ontwikkelen van een beslissingsondersteunend instrument 5. publiceren van een gids van optimale praktijken Greenland heeft twee groepen van eindgebruikers gedefinieerd: 1) bedrijven die de zachte sanering opties commercieel zullen aanbieden (inclusief de behandeling van metaalrijke biomassa) - deze groep is onderdeel van het project consortium 2) stakeholders (met inbegrip van milieuagentschappen) die willen kiezen voor zachte sanering opties - deze groep maakt geen deel uit van het projectconsortium, maar wel van de adviesraad. De belangrijkste taak van de adviesraad is om deel te nemen aan 4 Greenland vergaderingen (kick off, twee tussentijdse, laatste vergadering) om feedback over de voortgang van het project te geven. De leden van de adviesraad moeten vooral nagaan of er aan hun eisen wordt voldaan (bijv. leveren wij alle benodigde informatie om de toekomstige stakeholders te doen kiezen voor zachte sanering opties). De reiskosten zullen worden gedekt door het consortium.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2014