Project R-2697

Titel

BOF 2011: Kort verblijf: Proteoomanalyse van Cd-blootgestelde Arabidopsis thalianan (Onderzoek)

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op xx oktober 2010 het verblijf van Sacha Böhler van de Gabriel Lippmann Institute, Luxemburg goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal. Sacha Böhler onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Ann Cuypers(onderzoeksgroep milieubiologie).

Periode

01 januari 2011 - 31 maart 2011