Project R-2891

Titel

BOF Groot project: A multidisciplinary approach for a better understanding of Air POllution induced health effects: from POpulations to cellS: APOPOS (Onderzoek)

Abstract

Epigenetische effecten van blootstelling aan luchtverontreiniging en toxische metalen tijdens het vroege leven werd tot nog toe nauwelijks onderzocht. De placenta heeft een cruciale rol in de foetale ontwikkeling. In deze context zal de placentale genexpressie, DNA methylatie en mitochondriale DNA-inhoud in associatie met de hoeveelheid toxische metalen in de navelstrengbloed en de blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens het vroege leven worden onderzocht. Het doel van deze benadering is om de onderliggende mechanismen van vroege blootstelling te onderzoeken op het verouderingsproces en om nieuwe biomerkers te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in de milieu-epidemiologie. Het opzetten van een geboortecohort met integratie van blootstellingsmetingen en epigenetische markers zal mogelijkheden creëren in toekomstige Europese onderzoeksverbanden.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2014