Project R-3577

Titel

Onderzoek naar het gebruik van en de behoefte aan opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar en evaluatie van de huidige toestand / Perceel 1: onderzoek bij ouders van kinderen tussen 3 en 12 in het Vlaams Gewest. (Onderzoek)

Abstract

Een van de kerntaken van Kind & Gezin betreft de regie van de kinderopvang in Vlaanderen. In het kader van deze taak ontbreekt het kind & Gezin aan recente informatie over het gebruik en de behoefte aan buitenschoolse opvang. Deze opdracht omvat het in kaart brengen van het gebruik van opvang voor kinderen tussen 3 en 12 jaar met de mogelijkheid tot vergelijking met het onderzoek dat Kind & Gezin al verrichtte in de jaren 2000 en 2004. In dit onderzoek moeten ook een aantal denkpistes die Kind & Gezin in gedachten heeft voor een nieuwe opvangstructuur worden afgetoetst.

Periode

01 januari 2012 - 31 december 2012