Project R-2310

Titel

Validatie van nieuwe antigenen voor reumatoïde artritis (Onderzoek)

Abstract

Binnen het onderzoek naar reumatoïde artritis is er nood aan nieuwe ziektemerkers die gebruikt kunnen worden voor een snelle diagnose-stelling van de ziekte en die bijdragen tot een betere kennis van het onderliggend ziekteproces. Om dergelijke ziektemerkers te identificeren, hebben we in een recente studie de antilichaamprofielen geanalyseerd van vroege RA-patiënten en RA-patiënten die seronegatief zijn voor de 2 belangrijkste serologische RA-merkers. Dit onderzoek leidde tot de identificatie van 14 nieuwe RA-geassocieerde humorale antigenen. Door toevoeging van dit panel van antigenen aan serologische testen voor RA diagnose werd de sensitiviteit met 25% verhoogd waardoor de diagnostische relevantie van het panel aangetoond werd. Het doel van deze studie is de verdere validatie van de geïdentificeerde antigenen op 2 niveaus. Allereerst zal de diagnostische relevantie van de antigenen verder onderzocht worden door screening van antilichaamreactiviteit tegen het panel in grotere groepen RA-patiënten en controles. Daarnaast zal de biologische relevantie van de geïdentificeerde antigenen in het RA-ziekteproces verder onderzocht worden. Om dit doel te bereiken zal de weefselexpressie van de antigenen bepaald worden in RA en controle synoviaal weefsel. Hun rol in het RA-ziekteproces zal eveneens -in vivo- bepaald worden door toediening van deze antigenen en antilichamen gericht tegen deze antigenen in artritis-diermodellen.

Periode

01 januari 2010 - 31 december 2010