Project R-2834

Titel

Overeenkomst tussen de UHasselt en de PHL in het kader van het doctoraat van Vincent Macris met titel " NIEUWE CONCEPTEN VOOR NUL-ENERGIE EN ACTIEVE GEBOUWEN DOOR MIDDEL VAN PARAMETRISCHE ONTWERPTECHNIEKEN" (Onderzoek)

Abstract

De voorbije jaren is de opkomst van duurzame architectuur steeds belangrijker gebleken voor de gebouwde omgeving van vandaag. Hoewel het begrip duurzaam over het algemeen goed gekend is, blijkt het in de realiteit nog niet voldoende ingeburgerd te zijn. De Europese wetgeving streeft daarom naar nulenergie gebouwen vanaf januari 2021, wat tot nu toe een doel is zonder voldoende middelen. Nulenergie gebouwen produceren in principe evenveel energie als ze gebruiken. Een actief gebouw gaat nog een stap verder en produceert een surplus aan energie. Vandaag wordt deze uitdaging voornamelijk opgelost door meerdere gesuperponeerde technieken en komt er zelden een innovatief ontwerp tevoorschijn dat architectuur en technologie verenigt. Deze gebouwtypes zijn een grote uitdaging op conceptueel, technisch en economisch vlak. Het onderzoek bestudeert daarom nieuwe energieneutrale en actieve gebouwconcepten die nieuwe ideeën en oplossingen kunnen genereren voor de toekomst. Parametrisch ontwerpend onderzoek wordt toegepast om digitale modellen te maken met bepaalde relaties en restricties die de energie efficiëntie op een innovatieve wijze optimaliseren. Deze relaties kunnen zowel geometrisch als niet-geometrisch zijn, zoals bvb. energetische of economische randvoorwaarden. Door deze techniek kan de ontwerper op een hoger niveau omgaan met het gebouw wat resulteert in betere concepten die verder gaan dan traditionele architectuur. Het parametrische paradigma maakt bovendien een nieuw managementsysteem mogelijk en zal gebruikt worden om de prestaties van architectuur te verhogen. Het onderzoek focust zich daarom op de integratie en optimalisatie van energiebesparende en -producerende technieken in architectuurconcepten door ontwerpend onderzoek.

Periode

16 november 2010 - 15 november 2012