Project R-2897

Titel

Het modelleren van epidemieën met behulp van nieuwe statistische methodologie op basis van netwerkgegevens en gebruikmakend van onvolledige gegevens methodologie. (Onderzoek)

Abstract

Het doel van het project is het ontwikkelen van geavanceerde, state-of-the-art methodologie voor epidemiologen en biostatistici geïnteresseerd in het modelleren van de verspreiding van besmettelijke ziekten die overgedragen worden van persoon tot persoon. Het belangrijkste mechanisme dat ten grondslag ligt van de verspreiding van een besmettelijke ziekte van persoon tot persoon is het contactgedrag tussen personen. De individuen in een populatie kunnen voorgesteld worden door knopen en de contacten tussen hen als bogen tussen de knopen. De verzameling van knopen en bogen wordt een netwerk genoemd. Dit project heeft tot doel gegevens over contactnetwerken te verzamelen: thuis, op school en op het werk. Verder is het doel om nieuwe statistische methodologie te ontwikkelen die het mogelijk maakt de belangrijkste epidemiologische parameters te schatten. Er zijn vijf deeldoelstellingen: (1) het ontwerpen en uitvoeren van een pilootstudie om data omtrent contactnetwerken te verzamelen; (2) het ontwikkelen van statistische methodes om het netwerk van egocentrische of tweede generatie netwerk data te schatten; (3) het verbeteren van de bestaande methodologie om uitbraakparameters te schatten gebruikmakend van netwerktheorie, (4) Het ontwikkelen van de methodologie om de parameters te schatten gebaseerd op gedeeltelijk waargenomen uitbraken; en (5) het ontwikkelen van een statistische toolbox die eenvoudig te gebruiken is door epidemiologen die geïnteresseerd zijn in de surveillance van epidemieën.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2014