Project R-2898

Titel

Een methodologisch kader voor multicriteria besluitvorming op vlak van verkeersveiligheid (Onderzoek)

Abstract

Dit onderzoek richt zich op het integreren van geavanceerde statistische methodes (zoals optimalisatiealgoritmes) in een nieuw kader voor multi-criteria besluitvorming op vlak van verkeersveiligheid om op die manier beleidsmakers beter te ondersteunen in hun keuzes. Gegeven de complexiteit van het fenomeen verkeersveiligheid en de toenemende belangstelling voor een uitgebreide set van verkeersveiligheidsindicatoren (waarin niet enkel het aantal verkeersdoden vervat zit, maar ook risicofactoren, beleidsinspanningen en beschrijvende kenmerken) is er nood aan evaluatie gebaseerd op meerdere indicatoren. Een mogelijk toepassingsgebied is het verbeteren van de rijopleiding. Bovendien impliceert de aard van deze indicatoren een aantal methodologische uitdagingen.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2014