Project R-2905

Titel

Accounting informatie als hulpmiddel voor corporate governance in private ondernemingen (Onderzoek)

Abstract

Gezien financiële accounting informatie de voornaamste bron is ter evaluatie van de prestaties van de bestuurders, speelt het een potentieel belangrijke rol in het deugdelijk bestuur. Eerder onderzoek dienaangaande was echter voornamelijk gericht op de rol van accounting informatie voor investeerders en aandeelhouders in de context van beursgenoteerde bedrijven. Of accounting informatie ook waardevol is voor andere stakeholders is een onderzoeksvraag die nagenoeg nog niet werd bekeken. Dit onderzoek stelt zich dan ook voorop om de bruikbaarheid van accounting informatie voor interne bestuurders, de leden van de raad van bestuur en de bankiers te onderzoeken. Bijkomend richt deze studie zich op niet-beursgenoteerde bedrijven, gezien de belangrijke vertegenwoordiging van deze groep in de economie van een land. Informatie ter toetsing zal op diverse manieren worden vergaard. In eerste instantie zal een grootschalige online enquête worden verzonden naar de financieel directeurs van Belgische niet-beursgenoteerde bedrijven, teneinde hun gebruik van accounting informatie te onderzoeken. Daarnaast zullen leden van de raad van bestuur worden geïnterviewd, teneinde inzicht te krijgen in hun frequentie van en intentie bij het gebruik van accounting informatie. Tot slot zal via een enquête ook het gebruik van accounting informatie door bankiers worden onderzocht. Hiermee gelinkt zal worden nagegaan of de intrestvoeten die door de financiele instituten wordt aangerekend, verbonden is met de transparantie van de niet-beursgenoteerde bedrijven. Voor alle onderzoeksvragen zal worden nagegaan of er verschillen zijn vast te stellen tussen familie- en niet-familiebedrijven.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2014