Project R-2900

Titel

De rol van het aansprakelijkheidsrecht in de Europese risicomaatchappij (Onderzoek)

Abstract

Risico's die ons milieu bedreigen maken deel uit van ons dagelijks leven. Telkens wanneer we geconfronteerd worden met een risico, zeker of onzeker, stelt zich de vraag hoe we ermee om moeten gaan. Overheden moeten op basis van wetenschappelijke evaluaties (risk assessment) beslissen welke risico's als aanvaardbaar worden beschouwd (risk management). De laatste jaren heft de EU verschillende wetgevingen goedgekeurd, gebaseerd op het preventiebeginsel en het voorzorgsbeginsel, om met risico's om te gaan. Het preventiebeginsel en het voorzorgsbeginsel kunnen echter niet uitsluiten date en risico zich voordoet en mogelijkerwijs schade veroorzaakt. Daarom vormen bepalingen omtrent verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid een noodzakelijk deel van de regelgeving rond risicobeheer. Dit leidt tot de vraag welke rol het aansprakelijkheidsrecht speelt bij de beheersing van risico's. Het doel van het project is in het bijzonder om de onderzoeksvraag te bekijken in het licht van recente Europese wetgeving en rechtspraak. Als een case study focust het project op het nieuwe Europese regime om de risico's die chemische stoffen met zich meebrengen te beheersen. Dit regime is gebaseerd op het voorzorgsbeginsel en benadert het gebruik en het beheer van chemische stoffen op een innovatieve manier.

Periode

01 januari 2011 - 31 december 2014