Project R-2901

Titel

De rol van plant-geassocieerde bacteriën in het verbeteren van biomassaproductie en metaalaccumulatie van korte omloop houtteelten in het kader van duurzaam gebruik en fytoremediatie van verontreinigde gronden. (Onderzoek)

Abstract

In de Kempen is de bodem in een gebied van naar schatting 280 km2 verontreinigd met verschillende metalen, o.a. cadmium (Cd), zink (Zn) en lood (Pb). Het saneren van deze gronden met behulp van korte omloop wilgenteelt is een interessante mogelijkheid. Naast een economisch alternatief voor de landbouwer (energieproductie uit biomassa) gaat dit bodemgebruik gepaard met een geleidelijke sanering van de bodem (fytoremediatie). Fytoremediatie met korte omloop houtteelt kent momenteel echter nog een aantal beperkingen waardoor biomassaproductie en fyto-extractie van metalen uit de bodem laag zijn. De limiterende factoren kunnen enerzijds door een selectie van goed presterende, gezonde klonen en anderzijds door een inoculatie van deze klonen met geselecteerde plant-geassocieerde bacteriën worden verbeterd. Enkele plant-geassocieerde bacteriën hebben namelijk eigenschappen die de biomassaproductie en metaalextractie van hun gastheerplant verhogen. Na de inoculatie van de geselecteerde klonen met één of meer gunstige bacteriële stammen worden de planten in een aantal serre-experimenten geëvalueerd. De best resulterende combinaties (kloon-bacterie) worden vervolgens in situ, op met metaal verontreinigde gronden in Lommel, getest.

Periode

01 januari 2011 - 15 april 2015