Project R-3132

Titel

EFRO project: Moving Further (Onderzoek)

Abstract

Binnen het EFRO project 115 'Moving Forward' werd een webplatform ontwikkeld om op eenvoudige wijze data te verzamelen voor de ontwikkeling van een online bereikbaarheidskaart. Met dit platform kunnen applicaties omtrent bereikbaarheid worden geïmplementeerd voor verscheidene doelgroepen. Binnen het vorige project werd gefocust op schoolbereikbaarheidskaarten die gevaarlijke en veilige routes naar school visualiseren en leerlingen informeren over belangrijke aandachtspunten onderweg. Binnen dit vervolgproject willen we de meerwaarde en bruikbaarheid van dit webplatform verder vergroten om de levensvatbaarheid te maximaliseren. Enerzijds zal de meerwaarde van de schoolbereikbaarheidsapplicatie vergroot worden door deze te integreren in een kant en klaar lespakket waarmee de school een deel van haar vakoverschrijdende eindtermen kan halen. Daarnaast zal deze interactieve aanpak er ook beter in slagen jongeren te sensibiliseren omtrent verkeersveiligheid. Anderzijds zal binnen dit vervolgproject een applicatie ontwikkeld worden gericht op andere doelgroepen, meer specifiek bedrijven, beleidsorganen en personen. Deze online kaart visualiseert de bereikbaarheid van bepaalde gebieden en laat toe evoluties in de tijd te simuleren alsook de resultaten uit te splitsen volgens verscheidene criteria.

Periode

01 april 2011 - 31 december 2013